Sekretariat: 91 433 58 97     

Menu główne

Wspólne

Historia Szkoły

Wyrwane z kalendarium...

Budowę obiektu przy ulicy Małopolskiej 22, rozpoczęto w 1914 roku a zakończono wraz z końcem pierwszej wojny światowej. Budowla ta łączy w sobie cechy modernizmu, klasycyzmu i baroku. Ciężką, masywną bryłę z czerwonej, ceglanej elewacji urozmaica dekoracja ceramiczna.

W budynku tym od października 1922 roku znajdowała się średnia szkoła - żeńska im. "Elisabeth", której ostatnim rektorem był Pan Klenner.

Gmach przy ul. Augusta 22 (Małopolskiej) przetrwał okres zniszczeń wojennych i nalotów bombowych. Po zakończeniu II wojny światowej w budynku przy ul. Małopolskiej powstało V Liceum Ogólnokształcące, które znajdowało się tam do roku 1965.

W dniu 1 września tegoż roku utworzono Szkołę Podstawową Nr 33, której dyrektorem został mgr Marian Kaczmarek. Już w tym okresie szkoła zyskała miano szkoły sportowej, gdzie do czternastego roku życia trenowali gimnastykę sportową i boks członkowie klubów Gwardii, później Spójni i Sparty, aż w końcu Międzyszkolnego Klubu Sportowego. W latach siedemdziesiątych powstają pierwsze klasy sportowe zarówno dziewcząt jak i chłopców.

W roku szkolnym 1974/75 szkole zostało nadane im. Osadników Wojskowych i Pionierów Ziemi Szczecińskiej. Pierwsza reorganizacja szkoły nastąpiła w roku 1981, kiedy to z dniem 1 września przy ul. Małopolskiej 22 utworzono Zespół Szkół Podstawowych Nr 1. W skład Zespołu weszły: Szkoła Podstawowa Nr 33 i Szkoła Podstawowa Nr 4 dla Dorosłych.

Kolejna zmiana struktury szkoły nastąpiła w 1 września 1990 roku. Od tego dnia powołano do życia Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, w skład którego weszły: XII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 33 i Szkoła Podstawowa Nr 4 dla Dorosłych.

Następną zmianę przynosi początek roku szkolnego 1993. W strukturach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 pojawiła się Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, a Szkole Podstawowej Nr 4 zostało nadane imię Osadników Wojskowych.

Po sześciu latach nastąpiła kolejna zmiana w strukturach ZSO nr 4. W jej skład weszły: Szkoła Podstawowa Nr 33, Gimnazjum Nr 11, XII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 4 dla Dorosłych oraz Gimnazjum dla Dorosłych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych zostaje przeniesiona na ul. Chmielewskiego.

W 1999 r. w wyniku reformy szkolnictwa w Zespole utworzono Gimnazjum Nr 11.

1 września 2002 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Sportowych, który w 2006 roku otrzymał im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej.


Obecnym dyrektorem ZSS jest pan mgr Jarosław Duda, a wicedyrektorami: pani mgr Katarzyna Koszewska – ds. dydaktycznych, pani mgr Celina Wojtoń -  ds. wychowawczych i pan mgr Marcin Steczek – ds. sportu.

Szkoła przez te wszystkie lata zachowała statut szkoły sportowej. Główną dyscypliną uprawianą na terenie ZSS (od szkoły podstawowej do liceum) jest gimnastyka sportowa. Ponadto w klasach sportowych Gimnazjum Nr 11 uprawiane są następujące dyscypliny: lekkoatletyka, tenis stołowy, szermierka, kolarstwo , a od roku szkolnego 2013/2014 planowane są klasy z wioślarstwem i piłką ręczną.

W 2012 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie Polskę reprezentowało aż trzech sportowców i trener związanych bezpośrednio z Zespołem Szkół Sportowych:

 • Marta Pihan – Kulesza - gimnastyka sportowa, absolwentka SP 33, zawodniczka KS „Kusy” Szczecin,

 • Roman Kulesza – gimnastyka sportowa, zawodnik, obecnie trener ZSS i zawodnik KS „Kusy” Szczecin,

 • Małgorzata Wojtyra - kolarstwo , absolwentka SP 33 i GM 11,

 • Jarosław Duda – trener Marty Pihan - Kuleszy, dyrektor ZSS

oraz

 • Damian Zieliński

 • Kamil Kuczyński

– kolarstwo, zawodnicy Klubu PIAST Szczecin (w którym trenują uczniowie klasy kolarskiej GM 11).

 

Pielęgniarka

Zespół Szkół Sportowych
GODZINY PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
Pani Emilii Koteckiej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

12:30 -16:05

-------------- 8:00 -15:35 8:00 -15:35 8:00 -15:35

Pedagog/Psycholog/Fizjoterapeuta


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
​     dla uczniów 
Zespółu Szkół Sportowych

Pani Moniki Selwesiuk

   Poniedziałek       Wtorek      Środa      Czwartek      Piątek  
   08.45  – 12.45  9.40 – 14.40    12.30 –  16.30  08.00 – 11.00    9.30 – 13.30 

 


GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

     Pani Izabela Zakrzewska (tel. 665 755 165)

kl. SP oraz klasy sportowe LO (piłka ręczna) 

Poniedziałek  Wtorek  Środa   Czwartek Piątek
-------------------

15.30 - 17.00

17.00 - 19.00

do dyspozycji trenerów

----------------

15.30 - 17.00

17.00 - 19.00

do dyspozycji trenerów

----------------

Poniedziałek, środa, piątek – można dzwonić w szczególnych przypadkach po godz. 15.00


GODZINY PRACY FIZJOTERAPEUTY

Piotr Szymański (tel. 607 482 434)

 

   Poniedziałek       Wtorek      Środa      Czwartek      Piątek  
  16.00  – 18.00  15.00– 17.00     16.00  – 18.00  15.00– 17.00  

 15.00– 17.00

 

Zebrania z rodzicami

 
 

Spotkania z rodzicami

12 września 2017 r. - godz. 17:00 - Organizacja roku szkolnego 2017/2018, procedury egzaminacyjne

14 listopada 2017 r. - godz. 17:00 - Zebranie dla wszystkich rodziców ZSS, proponowane oceny dla uczniów kl. III LO na I sem. ( wystawienie ocen do 13.11.2017 r.)

05 grudnia 2017 r. - godz. 17:00 - Zebranie dla wszystkich rodziców ZSS, proponowane oceny dla uczniów na I sem. (04.12.2017 r.)

30 stycznia 2018 r. - godz. 17:00 - Zebranie dla wszystkich rodziców, podsumowanie I sem.

20 marca 2018 r. - godz. 17:00 - Zebranie dla wszystkich rodziców, proponowane oceny dla uczniów klas III LO na II sem. (wystawienie ocen do 19.03.2018 r.)

15 maja 2018 r. - godz. 17:00 - Zebranie dla wszystkich rodziców ZSS, proponowane oceny dla uczniów na II sem. (wystawienie ocen do 14.05.2018 r.)

  Wywiadówki dla wszystkich szkół odbywają się o godz.17.00.

Nauczyciele są do dyspozycji rodziców do godz.19.00 

 

Rada szkoły

 


Szanowni Rodzice,

serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych wspólnych działań na rzecz rozwoju  dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Sportowych. Bez Państwa udziału nie byłaby możliwa realizacja wielu inicjatyw uczniowskich i wychowawczych. To dzięki Państwa hojnym datkom trud i wysiłek włożony przez dzieci i młodzież w naukę, w przygotowanie do konkursów, starty na zawodach sportowych mogą zostać wynagrodzone. Często nawet najskromniejsze nagrody motywują do działania i potęgują radość, jaką niesie za sobą sukces.

Licząc na Państwa zrozumienie i wsparcie zachęcamy do wpłat na Fundusz Rady Szkoły.

                                                                  Rada Szkoły

                                               Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie

 

 


Skład Rady Szkoły Zespołu Szkół Sportowych

    w roku szkolnym  20192020    

W dniu 23.09.2019 r. podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego uzupełniono skład Rady Szkoły Zespołu Szkół Sportowych Szczecinie.

Prezydium

 1. Adrian Buraczyńki – przewodniczący (LO)                                
 2. Celina Wojtoń – wiceprzewodnicząca
 3. Monika Selwesiuk – sekretarz
 4. Monika Duda – członek prezydium
 5. Jakub Isad– członek prezydium (SP)
 6. Aleksandra Zając – członek  prezydium (LO)

Komisja Rewizyjna

 1. Anna Lewińska – Majchrzak - członek Komisji Rewizyjnej (SP)
 2. Katarzyna Jankowska (LO)
 3. Marcin Steczek – członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie Rady Szkoły

Rodzice:

 1. Iwona Winiarska (LO)
 2. Anna Paszkowska – Thurow (SP)
 3. Izabela Wasilewska- Purczyńska (SP)

nauczyciele

 1. Remigiusz Choiński
 2. Lucyna Szrejder
 3. Dawid Janicki
 4. Aneta Iwańczuk

uczniowie LO

 1. Zuzanna Zagórowska
 2. Kacper Kędziora
 3. Karolina Wegner
 4. Natalia Sekuła
 5. Oliwia Rekść

uczniowie SP

 1. Maja Mordak
 2. Weronika Korczyńska
 3. Maciej Hatała

R – 8 (po 4 z każdej szkoły)
N – 8
U – 8 (5 – LO, 3 – SP)


Fundusz Rady Szkoły
(wpłaty na fundusz Rady, fundusz komputerowy, fundusz sportowy)

PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345 

UWAGA!

Bardzo prosimy o podanie w tytule na przelewie następujących danych:

Nazwisko i imię dziecka, klasa, szkoła – (np. klasa „0” SP, 2 b GM, 1 a LO)  oraz wpisanie celu – (np. wpłata na fundusz sportowy lub  wpłata na fundusz komputerowy lub fundusz Rady Szkoły)

 


   PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020  

Szanowni Państwo,

W związku ze sportową specyfiką szkoły, prezydium Rady Szkoły podjęło decyzje o przedstawieniu możliwości skorzystania z ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

1. Pierwsza oferta firmy NAU (Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa) dla wszystkich grup wiekowych  z uwzględnieniem sportowej specyfiki szkoły.

Każdy rodzic indywidualnie może skorzystać z oferty na stronie www.ubezpieczenia.nau.pl 

KONTAKT z przedstawicielem NAU - p. MONIKA MROWIŃSKA tel. 666 883 848

W załączeniu informacje w jaki sposób ubezpieczyć dziecko:

2. Druga oferta  b.bezpieczny.pl 

KONTAKT z przedstawicielem - p. Kamila Lisieczko tel. 664 452 035


    PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019   

Szanowni Państwo,

W związku ze sportową specyfiką szkoły, prezydium Rady Szkoły podjęło decyzje o przedstawieniu  możliwości skorzystania z ubezpieczenia uczniów  w roku szkolnym 2018/2019.

Otrzymaliśmy ofertę od firmy NAU (Interrisk) dla wszystkich grup wiekowych  z uwzględnieniem sportowej specyfiki szkoły i możliwością skorzystania do wyboru przez Rodzica na każdym poziomie edukacji z trzech opcji- wariantów ubezpieczenia.

Każdy rodzic indywidualnie może skorzystać z oferty, logując się bezpośrednio na stronie firmy www.ubezpieczenia.nau.pl i wpisując login do portalu dla Zespołu Szkół Sportowych (oferta specjalnie przygotowana dla uczniów naszej szkoły):

- podstawówka i gimnazjum: mmro07184227

- ponadgimnazjalne: mmro07185296

- grupa przedszkolna:  mmro07187816

Po zapoznaniu się z ofertą można zakupić wybrany przez siebie pakiet ubezpieczeniowy.

Ponadto w załączeniu przygotowano:

- 2018. INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU dla rodzica

- OWU_EDU_2018 (Ogólne warunki ubezpieczenia)

- TABELA_NORM_OCENY_PROCENTOWEGO_USZCZERBKU_ NA ZDROWIU

- postanowienia szkoły podstawowe i gimnazja

- postanowienia szkoły ponadgimnazjalne 

- postanowienia żłobki i przedszkola

Ponadto:

Propozycje opcji/ wariantów ubezpieczenia dla uczniów ZSS z  kontaktem do opiekuna placówki:

MONIKA MROWIŃSKA, tel. 666 883 848

 1. Ubezpieczenie - Gr. przedszkolna
 2. Ubezpieczenie - Szkoła podstawowa i gimnazjum
 3. Ubezpieczenie - Szkoła ponadgimnazjalna

 

 


     Rada Szkoły Zespołu Szkół Sportowych ustaliła wysokość składek    

    na rok szkolny 2019/2020    

 

Opłaty na fundusz Rady Szkoły na rok 2019/2020

Szkoła

klasa

Dyscyplina/
kierunek

Fundusz Rady Szkoły/
m-c

Fundusz Sportowy/
 m-c

Razem

/m-c

Fundusz komputerowy

Szkoła Podstawowa

Nr 33

Oddział Przedszkolny

-------------

20 zł

--------

20 zł

-----------

I-VIII a

gimnastyka sportowa

20 zł

30 zł

50 zł

5 zł/m-c

 

 

(za 1h/tydz. w planie lekcji klasy)

V - VIII

w-f ogólny

0 zł

20  zł

I-III b oraz IV-VIII

gimnastyka artystyczna

opłaty w klubie

20 zł

I – III b

tenis stołowy

20 zł

40 zł

 

wioślarstwo

Opłaty

w klubie

20 zł

piłka ręczna dziewcząt

opłaty w klubie

20 zł

piłka ręczna chłopców

opłaty w klubie

20 zł

XII Liceum Ogólnokształcące

I-III

Ogólnodostępny i sportowy PR

20 zł/ mc

nie dotyczy

20 zł

** W przypadku rodzeństwa (dotyczy Funduszu Rady Szkoły oraz Fundusz sportowy – gimnastyka sportowa/ tenis stołowy):

-  Fundusz Rady - dwoje i więcej dzieci - rodzic wpłaca po 10 zł u każdego dziecka w klasie /m-c

- gimnastyka sportowa- dwoje dzieci i więcej - rodzic wpłaca po 25 zł w każdej klasie/ m-c

- tenis stołowy - dwoje dzieci i więcej - rodzic wpłaca po 20 zł w każdej klasie/ m-c

 

 

 

Współpracujemy z:     

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

  Akceptuję pliki cookie.
EU Cookie Directive Module Information